Főlap Rólunk Szolgáltatásaink Munkáink Blog Magazin Galéria

Szolgáltatásaink

A kertépítészeti tervezés folyamata

A kertépítészeti tervezés egy több szakaszra bontható folyamat, mely során a megbízó és a tervező együtt működik, konzultál. Az első, helyszíni konzultáció során történik a kert állapotának felmérése, valamint az igények és a lehetőségek átbeszélése. Ezt követően — ha megtörténik a tervezésre való felkérés — elkészül a (jellemzően több variációs lehetőséget tartalmazó) koncepcióterv.


Kertépítészeti koncepcióterv (vázlatterv, ötletterv)

A kert funkcionális tereit, szerkezeti elemeit, anyaghasználatát, főbb növénycsoportjait jeleníti meg méretarányos alaprajzon illetve látványterveken, vázlatos formában. Ez alapján történik a megbízóval a második egyeztetés, mely során az ötletek, vázlatok közül kiválasztásra kerül egy — vagy akár több — vázlattervi elemből összegyúrható a végleges terv alapját képező újabb koncepció. Ez a terv adja meg a későbbi kiviteli tervek alapját, lényegét, savát-borsát, nagyon lényeges, hogy a megbízó maximálisan elégedett legyen vele.

Ha sikerült a megbízó igényeivel összhangban levő tervezői koncepciót közösen megtalálni, lezárul az első tervezési szakasz. Ezt követően a tervező újabb megbízást kaphat a kiviteli terv elkészítésére, melynek tartalmáról közösen állapodnak meg.

Látványterv családi ház koncepciótervéből

"Tollhegy szökőkút" digitális látványterve

Koncepcióterv családi házhoz

Koncepcióterv családi házhoz

Óvoda koncepcióterve

Koncepcióterv részlet (Brit Rezidencia)

....

Kertépítészeti kiviteli terv

A véglegesített koncepciótervben szereplő ötleteket műszaki tartalommal megtöltve, méretarányos alaprajzokon, adott esetben nézetrajzokon, metszetrajzokon jeleníti meg. Amennyiben a tervező (vagy a megbízó) szükségesnek ítéli, a kert bizonyos területeiről, építményeiről részletesebb tervek is készülhetnek.

A tervhez készül egy műszaki leírás, mely a terv szöveges leírása, kiegészítve a rajzokon nem szereplő, de fontos információkkal. Készülhet ezen kívül egy árazatlan költségkiírás is, amelyet a megbízó több kivitelezőnek is odaadhat beárazásra, így könnyen ki tudja választani a számára legkedvezőbb ajánlatot.

A kertépítő kivitelező szakember a kiviteli terv alapján tud korrekt árajánlatot adni és a kertet megépíteni. A kertnek a megbízó igényei szerinti megvalósulása és a költségek optimalizálása szempontjából lényeges tehát egy jó kiviteli terv.

A kiviteli terv jellemzően a következőket tartalmazza (ettől szükség szerint a tervező eltérhet, vagy összevonhat bizonyos tervlapokat):

  • Növényállapot-felmérési, fakivágási- és favédelmi terv
  • Tereprendezési terv
  • Kertépítészeti terv
  • Kitűzési terv
  • Burkolási terv
  • Részlettervek, nézetek, metszetek
  • Növénykiültetési terv (latin és magyar nyelvű növénylistával és mennyiségekkel)
  • Műszaki leírás
  • Árazatlan költségkiírás

A fentieken kívül léteznek olyan tervtípusok is, amelyek bizonyos körülmények fennállása esetén kötelezőek. Ilyen a kertépítészeti engedélyezési terv, amely az építészeti engedélyezési tervdokumentáció része, de kizárólag tervezői jogosultsággal rendelkező, okleveles tájépítészmérnök (ill. táj- és kertépítész mérnök) készítheti el.

Kertépítészeti engedélyezési terv

A koncepciótervhez hasonlóan, a telek helyszínrajzára illeszkedően elkészített, méretarányos alaprajz, melyen a főbb kerthasználati funkciók, terepalakulatok, növénycsoportok, burkolattípusok és kerti építmények, tárgyak szerepelnek. Ezen túl azonban — a jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelést igazolandó — tartalmazza a faállapot felmérést, a fakivágási-, favédelmi- és fapótlási tervet, az előírások szerint pótlásra kerülő fák darabszámának számítását, esetleges védőtávolság számítást, zöldfelületi arány (zöldfelületi mutató) számítást és a javasolt növényfajok listáját. Tartalmazhat akadálymentesítési, környezetvédelmi, természetvédelmi munkarészeket is. A tervező a terv készítése során egyeztet az illetékes szakhatóságokkal, valamint az érintett szakági tervezőkkel.

Társasház engedélyezési tervéből

Társasház engedélyezési terve

×

Perspektivikus koncepcióvázlat (kézi rajz) egy családi ház kertjéhez

×

Koncepcióterv részlet, Brit nagyköveti rezidencia

×

Családi ház koncepcióterve

×

Családi ház koncepcióterve

×

Óvoda koncepcióterve

×

Digitális látványterv "Tollhegy szökőkút"-ról

×

Társasház engedélyezési terve

×

Társasház engedélyezési terve